Przodownicy

Nasi przodownicy pracy to grupa indywidualistów zaangażowanych w rozwój zakładu. Wcielają w życie angielskie nazwy takie jak: content, marketing, development, graphics, webmastering. Zmagając się z oczekiwaniami klientów z różnych kontynentów nie zapominają o wspólnym interesie i dobrej zabawie.

W myśl przyświecającej kolektywowi idei: "Pracowitość miarą postępu", nasi przodownicy nieustannie walczą o lepsze jutro, z werwą przemierzając bezkresy internetowych czeluści, oddzielając ziarna od plew, tak aby świadczone usługi wynieść na wyżyny, a tym samym - zamknąć usta niedowiarkom. Na przekór łobuzom i malkontentom, przodownicy w swym braterskim zjednoczeniu czuwają aby wszelkie obowiązki były wypełniane przedterminowo i z należytą pieczołowitością.

Wszyscy razem i każdy z osobna, dbają o dobro zakładu, nie zapominając jednakże o współtowarzyszach, których zwyczajowo wspierają dobrym słowem i miłym gestem, bowiem nasi przodownicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że lepsze samopoczucie pracownika - ogólnym dobrem zakładu.